Årets premiär / This years premiere

Har försökt att skriva på bloggen 2-3 gånger de senaste dagarna men internetet har inte fungerat alls. Jag har skrivit inläggen så att de är klara att publiceras men då har internetet försvunnit och inte kommit tillbaka.. Fail. Men jaja, jag har ändå inget kul att skriva om precis. Jag har varit hos mormor i Hällefors och firat påsk. Har suttit lite i solen utan att frysa (i lä), grillat för första gången på evigheter och ätit godis varje dag. Men nu är det slut på det för idag beger vi oss hemåt igen.
 
// I have tried to write on my blog 2-3 times the last few days but the internet has not been working at all. I have been writing the posts but I can't publish them.. Fail. Anyhow, I don't have anything fun to write about. I have been at grandmas house in Hällefors during the easter. Have been sitting in the sun without freezing to death (no wind), barbequed for the first time in ages and eating lots of candy. But this has come to an end becuase we're leaving today.
 

Kreativt / creative

Håller på att fixa lite gamla kläder så att jag slipper köpa nya.

// I'm trying to fix some old clothes so I don't have to buy new ones.

Alanya vs. Göteborg

Jag hade ju inte tackat nej till ett litet byte eller så.

// I wouldn't say no to a little change here.

Dagens nyheter / Todays news

Nu tror ni att jag ska skriva om några roliga nyheter va? Förlåt om jag gav er några förhoppningar (mohaha).
 
1. Jag ska iväg till mormor över påskhelgen, kommer tillbaka till Göteborg på måndag tror jag. Eller söndag, vem vet?
2. Det går bra på jobbfronten nu. Vad som går bra är lite hemligt tillsvidare.
3. Jag har köpt ett skärp och en långklänning idag så nu kan jag bocka av det från min lista.
4. Jag har bilder som ska upp på bloggen men det kommer inte att ske idag.
 
 
// Now you think that I have some funny news, huh? I'm sorry if I raised your hopes (mohaha).
 
1. I will spend easter at grandmas. I'll probably be back in Gothenburg at monday. Or sunday, who knows?
2. It's going well on the job front now. What it is I won't tell yet.
3. I bought a  belt and a maxidress today so I can bock that off my list now.
4. I have pictures that I will put up here on the blog but that wont happen today.

Tomt / empty

Detta inlägget skulle publicerats igår (tror jag) men mitt internet ville inte alls.
 
Jag har inget direkt roligt att skriva om, därav lite tråkigt här på bloggen. Har inga direkt nyheter angående varken jobb eller framtid. Det rullar på som vanligt.
 
Mina dagar lite kort och gott: Sova, äta, träna, jobb, TV, dator, vänner, promenader och dagdrömmar.
 
// This post should have been posted yesterday (i think) but my internet didn't want to work.
 
I have nothing fun to write about right now, that's why it's a bit boring here on the blog. I don't have any news on either work or future. Everything is going as usual.
 
My days in short: Sleep, eat, training, work, TV, computer, friends, walks and daydreams.

Talang / Talent

Hittade denna ungen i förrgår. Snacka om duktig!
 
// Found this kid the day before yesterday. Talk about talented!
 
 

One way or another

Jag brukar inte lägga upp videos så ofta men denna är bara för rolig. De har ju verkligen damp, hahah (vissa mer än andra). Förutom att den är rolig så är den fin på nått sätt. Den är äkta. Blir så glad när folk skänker pengar till mer behövande.
 
// I don't usually upload videos but this one is funny. They have damp, hahah. Except that it's funny it's beautiful in some kind of way. It's real. It makes me happy when people give away money to those who need it.
 
 

Vart är våren? / Where's the spring?

Alltså, vilken dag. Första dagen på jobbet (hemtjänsten) och det gick bra. Ska jobba på tisdag igen 07:10-16:00. Det har varit SVINKALLT idag. Trots att det bara visar -1 på termomentern så blåser det brutala isvindar som gör ont. Trodde att både ansikte och händer skulle falla sönder. Aj.
 
Nu ska jag klaga på vädret. Vart fan är våren? Det är snart april, det är påsk på fredag och vädret beter sig som om det vore januari. Jag blir less. I slutet på mars förra året var det mellan 15-19 grander. Försöker vara positiv och glad men vädret gör det inte direkt lättare. Jävla pissgrå äckelväder.
 
 
/ What a day. First time at work today and it went well. I will work again on tuesday 07:10-16.00. It was soooo cold here today. Even if the termometre only shows -1 there's brootal, icecold winds that hurts. I thought that both my hands and my face would fall apart. Ouch.
 
I will complain about the weather now. Where the fuck is the spring? It's april soon, easter on friday and the weather acts like it's still january. I'm sick of this. In the end of march last year it was 15-19 degrees. I'm really trying to be happy and positive but the weather doesn't make it easier. Fucking grey pislik weather. /
 

Hur är jag?

Jag gjorde en såkallad "DISC-analys" för lite mer än en vecka sedan. Det är alltså en beteendeanalys som ska beskriva mitt sätt att relatera till min omgivning. Den var hela 27 sidor lång och väldigt intressant att läsa! Jag har förkortat den väldigt mycket och sammanfattat en hel del för de som vill läsa om hur jag är haha..
 
 
Kort om hur du är som person och beter dig:

Du är normalt sett inte någon äregirig person. Du föredrar att bygga hållbara relationer och ägna dig åt dina personliga intressen eller nöjen. Du är mycket vänlig och sammarbetsvillig och har en god förmåga att relatera väl till andra. Du kan vara både vänlig och utåtriktad samtidigt som du har förmågan att också kunna lyssna och ha tålamod med personer i din omgivning.

 

 Du är känslig för hur du tror att andra uppfattar dig. Din självbild grundas till stor del av uppmärksamhet och uppskattning från andra. Du behöver känna dig omtyckt och respekterad för att må bra. Du är ofta övertalande och charmerande. Du är en god lyssnare och viljan att hjälpa andra att lösa deras problem. Du intresserar dig gärna för personliga saker och har god förståelse för andra. Du har ofta ett säkert uppträdande och är väldigt varm och godhjärtad som person. Ditt äkta intresse för andras tankar och känslor gör att de ofta vänder sig till dig för råd eller stöd.

 

Du är bra på att behålla ditt lugn och vill helst göra saker och ting i din egen takt. När du utför en uppgift är det med stor noggrannhet då du vill försäkra dig om att reslutatet håller en hög kvalitet. Du är oftast den som skapar positiv stämning. Du kan dock vara lite väl positiv och vill helst undvika att kritisera andra även om det ibland kan behövas.

 

Några utmärkande egenskaper hos dig:

Hos dig blandas förmågan att relatera till andra med en mer försiktig och tålamodig sida. Du är en god kommunikatör och är bra på att skapa sociala band. På grund av att du inte har något större behov an personlig framgång kan andra ibland uppfatta dig som omotiverad. Du är varken tävlingsinriktad eller skrytsam.

 

För dig är det naturligt att

 • helst undvika att bli omsams med någon

 • sällan ta strid för dina åsikter

 • hellre fria än fälla

 • lita på andra

 • vara uppmärksam på detaljer

 • vara säker på din sak innan du ger dig in i något

 

Såhär kommunicerar du med andra

 • Du tror gärna gott om andra människor

 • Du vill gärna vara till hjälp för andra

 • Du är observant på små förändringar som andra lätt förbiser

 • Du är mycket social och har lätt att skapa och behålla goda relationer

 • Du underviker helt att ta risker

 • Du vill tänka igenom en uppgift innan du sätter igång

 • Du ser hellre det goda än det onda hos andra

 • Du kan lätt komma i konflikt i en alltför girig omgivning

 

Vad du behöver tänka på:

 • Du behöver vara mer kritisk mot andra människor

 • Tänk på att ibland måste man våga för att vinna

 • Tänk på att du ibland kan hamna i tidsnöd

 

Du behöver andra som

 • är ärliga och rakt på sak

 • är självmotiverade och kan ta egna intiativ

 • är villiga att ta risker

 • kan fatta snabba beslut

 

Själv behöver du

 • kunna fatta beslut som är objektiva

 • få uppmuntran och feedback

 • vara mer bestämd

 • få bekräftelse på ditt egenvärde

 

Dina tre starkaste drivkrafter

 1. Etisk – moralisk
  Du har en utpräglad känsla för rättvisa. Du vill stödja de ”goda krafterna” i samhället.

 2. Omtanke
  Du är intresserad av andra människor, deras samspel och välmående. Du är vänlig, sympatisk och osjälvisk. Du kan vara villig att avstå från egen vinning om det visar sig att ett beslut är eller kan göra en medmänniska illa på något sätt.

 3. Självförverkligande
  Du värdesätter miljöer som ger utrymme för kreativitet och nytänkade. Inre reflektion och återkoppling faller naturligt för dig.

 
 
I made a "DISC"-analysis for a little more than a week ago. It's a behavioral analysis to describe the way I relate to my surroundings. It was 27 pages long and very interesting to read! I've shortened it a lot and I summarized it for those who want to read about how I am haha..
 
 
Short on how you are as a person and behave:
You aren't normally a person that care so much about winning. You prefer to build lasting relationships and pursue your personal interests and pleasure. You are very kind, cooperative and have an ability to relate well to others. You can be both friendly and outgoing and still have the ability to listen and be patient with the people around you.

You are sensitive to how others perceive you. Your self-image is based on the attention and appreciation you get from others. You need to feel appreciated and respected in order to feel good. You are often convicting and charming. You are a good listener and a desire to help others to solve their problems. You gladly interests for personal items and you understand others easily. You have a safe appearence and you are  a very warm and kind-hearted person. You have a genuine interest in other people's thoughts and feelings.

You're good at keeping calm in a stressful situation and would rather do things in your own pace. You're usually the one who creates the positive atmosphere. However, you may be a little too positive and prefer to avoid criticizing others even if it may be necessary to do so.

 
Some characteristics:
The ability to relate to others are mixed with a more careful and patient side of yours. You're a good communicator and you are good at creating social bonds.You're not competitive or boastful.

 
For you, it is natural to

avoid being in a conflict with someone
don't
fight for your opinions
rather free than percipitate

trust others
pay attention to details
be sure about your thing before you do something
 

This is how you communicate with others

You think good about other people
You want to be helpful to others
You are observant of small changes that others don't see
You are very social and find it easy to create and maintain good relationships
You avoid to take risks
You want to think through a task before you begin with it
You rahter see the good than evil in people
You can come into a conflict if the people arround you are too greedy and selfish


What you need to think about:

You need to be more critical against people
Remember that sometimes you have to dare to win


You need others that

- are honest and straightforward
- are self-motivated and can take initiative
- are willing to take risks
- can make quick decisions
 

You need to

- make decisions that are objective
- receive encouragement and feedback
- be more determined
- receive confirmation of your self-worth


Your three strongest drivers

    
Ethical - moral
    
You have a distinct sense of justice. You want to support the "forces of good" in the society.

    
Caring
    
You are interested in other people, their interactions and mental wellbeing. You are kind, sympathetic and unselfish. You may be willing to abstain personal gain if it turns out that a decision can hurt another person in any way.

    
Self-actualization
    
You value the environment that allows creativity. Internal reflection and feedback falls naturally for you.

Hej / Hello

Nu är det så att jag har bestämt mig att skriva på både engelska och svenska så mycket jag orkar här på bloggen i och med att google translate inte fungerar med den nya desigen. Hoppas det uppskattas och inte är i vägen på något vis.
 
I have decided to write in both english and swedish as much as I can because google translate don't work anymore. I hope it will be appreciated and not disturbing in any way.

Ny design

Som ni ser har jag en helt ny design. Jag glömde att spara kodmallen så har förlorat lite småsaker jag ska försöka fixa. Emma Grann, om du orkar, skulle du kunna ge mig google translate-koden?
 
Min fråga till er, vad tycker ni? Vad tycker ni jag ska ändra?

Spirit Animal

Jag hittade ett test på Mjödas blogg där man kunde få reda på vilket djur man "är". Jaja, ni förstår nog vad jag menar.. Jag gillar ju sånna här saker och testade på skoj! Testet hittar ni här.
 
Jag fick lika mycket poäng på två djur. Tycker att jag ver mest lik svanen av dessa två. Här är resultatet:
 

Bättre sent än aldrig

Vaknade av mig själv halv 10 idag, framsteg! Jag fick ett samtal från HomeMaid nyss med glada besked; de vill anställa mig! FUCK YEAH. Ska även få "gå bredvid" någon på hemtjänsten i Kållered på fredag 10:00-16:00. Så nu har jag två jobb helt plötsligt. Måste bara tala om för chefen på hemtjänsten att jag "förmodligen" ska "sommarjobba" utomlands. Känns så taskigt om jag inte säger något. Hoppas även att jag kan få ihop det med två jobb, tänkte på tider och sådär. Men ja, jag är glad, äntligen kommer jag att få lite cash.
 
Detta betyder att jag kommer att åka till Turkiet i början på juni. Känns skönt att veta säkert när jag ska åka så jag kan börja planera lite bättre. Det var allt för mig for now. Hörs nog senare!

Jag är tråkig

Var på 20-årsfest lite utanför Varberg igår! Det va trevligt. Idag har jag åkt från Varberg vidare till pappa. Ska passa lillskrutten Felix denna veckan för pappa ska på kurs i Helsingborg. Ska bli mysigt. Förlåt för att jag är så jävla trist här på bloggen nu. Lovar att jag kommer att vara roligare snart..

Hejsan hoppsan

Ursäkta min frånvaro på bloggen idag (15/3).. Har varit en minst sagt actionfylld dag. Dagen började bra med en lyckad jobbintervju. Efter intervjun kom mamma och plockade upp mig och vi åkte därefter vidare till Frölunda torg för lite shopping. Hittade några små saker som jag kanske lägger upp på typ måndag. Fick mitt magont vid typ 16.30 så jag och mamma åkte till akuten. Var där i typ 15 min (orkar inte förklara varför) och sedan åkte vi hem. Har mått SKIT och legat och sovit/lidit fram tills nu. Det börjar försvinna nu så hoppas det är borta när jag vaknar imorgon.

Ricinolja

Ni har säkert hört om ricinolja? Det är i alla fall en olja som man har i håret, som en inpackning, tre gånger i veckan. En timme innan dusch varje gång. Den ska göra håret längre, tjockare och glansigare och det tackar man ju inte nej till! Jag och Nelly beställde två flaskor var som va ska prova. Lovar att lägga upp en före och efterbild när jag använt den i två veckor, fyra veckor, sex vecor osv. Hoppas att den fungerar :))
 
 
 
 

Veckoplanering

Jag behöver börja planera lite bättre. Eller i alla fall skriva upp vad jag ska göra och inte. Det är ju ändå inte så väldigt lång tid kvar tills jag lämnar Sverige (tack och lov). Jag villl hinna träffa familj (mamma, pappa, syster, farmor, mormor) och mina vänner så mycket som möjligt och det är en del som ska fixas och ordnas med. Antingen åker jag om 1,5 månad eller så åker jag om 2,5 månader beroede på om jag får jobb eller inte. Spännande :D
 
Idag: Träning
Fredag: Jobbintervju, kanske Frölunda torg
Lördag: Varberg
Söndag: Träning
Måndag: Träning, passa vovven
Tisdag: Passa vovven
Onsdag: Passa vovven

Svar på kommentarer

 
Anonym: Vad jag har förstått så ska jag få bidrag för kursen jag ska läsa i sommar (Turismvetenskap, Turism idag).
 
E: De senaste två gångerna jag har åkt från flygplatsen till Alanya har jag åkt bil. Sist jag åkte från Alanya till Antalya bokade jag transfer på 724transfer.com och det gick bra! De kom i tid och det gick smidigt.

Epic fail

Vaknar 14.22 och tittar på klockan. Panik utbrister och jag flyger upp ur sängen. Jag skulle varit i Mölndal på arbetsintervju 14.00.. Det händer inte ofta men ibland stänger jag av alarmet i sömnen. Har inte vaknat såhär sent på hur länge som heslt och fattar inte varför jag gjorde det just idag. Helvete. Jag ringde direkt till deras kontor och bad om ursäkt, fick en ny tid också. Tur eller? 13.00 på fredag ska jag vara där. Alltså fy fan vad pinsamt. Orkar inte med min otur ibland.

Förberedelser och planering

Vill bara säga att detta inlägg är mest för min egna skull. Jag vill ha koll på pengar och vad som ska göras osv undet detta året! Vill ni läsa så får ni självklart göra det, tror inte det är så roligt för er bara :)
 
Saker att köpa:
Jag tänkte göra en lite lista på vad jag behöver införskaffa innan jag åker iväg. Har kommit på lite allt möjligt men inte skrivit ner det någonstans.. Behöver hålla lite koll på mig själv och vad som ska köpas osv.
 
- En långklänning. Lånade ALLTID Cassies långklänning förra sommaren. Jag verkligen älskade modellen och mönstret! Därför tänkte jag skaffa mig en egen långklänning nu inför sommaren.
- Ett par sandaler. Varenda gång vi gick ut hade jag mina converse. Jag älskar mina converse men kan ju vara kul att ha något annat någon gång (och gärna något luftigare när det är typ 30 grader varmt).
- Lite "mat". Finns vissa saker jag inte vill vara utan.. Så jag tänker försöka ta med mig allroundkrydda, pesto, teriyakisås, couscous och lite nudelpaket. Någon som vet om något av detta finns i Alanya? Har inte lyckats hitta det där nämligen.
- Ett solpuder.
 
Tror det var allt men har säkert glömt något.
 
 
Budget:

Inkomster 2013:
Studiebidrag; ca 4500 (bidrag+lån)+10 500(bidrag), förhoppningsvis.
Lön; Vet inte, beror på om jag jobbar där och/eller innan jag åker.
Gåvor; -
Övrigt; 8000
Summa; 23 000

Utgifter i Alanya: (juni-januari)
Hyra; ca 6000
El + vatten; ca 2000
Mat; ca 7000
Flygbiljett dit; ca 1500
Transfer; 100
Nöjen; ca 5000 (+1000 i krydd)
Övrigt; ca 2000
Visum: 1000 + 3250x6 (19 500 som man måste visa upp). Dock fixar vi det, vi behöver alltså inte "äga" dessa 19 500! Åker jag till Alanya den 30 maj kan jag vara i Turkiet till den 9 augusti på mitt turistvisa. Mitt turistvisa går ut den 9 augusti.

Summa; ca 26 000

Om man tar bort kostnaderna för flygbiljett och visum blir kostnaden per månad 3000 kr. Enligt säkra källor ( ;) ) kan man klara sig på 2000 i månaden. För att krydda lite räknade jag 2500/mån och då blir den totala summan 20 000. Jag behöver alltså 20 000, helst lite mer.

 

Studier:
Har ju tänkt att plugga i sommar och i höst. Hittills är det två kurser som jag verkligen vill gå och ska söka till. Eller jag har redan sökt till en av dem men w/e. Turismvetenskap, Turism idag och Introduktionskurs i turkiska språk. HÄR kan ni läsa om de två kurserna!

Lite Photoshop

Hittade en gammal bild på mig som jag redigerade. Har ändrat ljus (you don't say) och jämnat ut huden i princip.Ville se hur bra bilden kunde bli och jag orkade inte göra mer än såhär. Men bättre blev den ju i alla fall.

Vad gör jag ens uppe nu...? Godnatt tror jag.
 

Svar på kommentar

 
Hej Erika! Du behöver inte be om ursäkt, det är bara roligt med frågor :)

Jag var där tre månader förra året (12 juni-9september). Detta året åker jag ner i maj/juni och stannar i ungefär sju månader! Och alldeles riktigt, jag är född 1993 och likaså min pojkvän (jag i september och han i januari).
 
Hoppas du tick svar på dina frågor och ta hand om dig :)

Godmorgon

Idag stod alarmet på 7:15.. Det är -10 grader ute och jag har sovit i ca 3 timmar. Försökte att sova i flera timmar men det gick väl sådär, hehe. Runt kl 4 somnade lilla jag. Nu kanske ni undrar varför jag är uppe såhär dags? Jo, jag ska faktiskt på en intervju kl 10:00! Tåget hemifrån går 8:53 och jag är klar redan så fördriver tiden på internet (det är jag bra på).
 
Såhär ser jag ut idag :)

Klicka för livet

Vill tacka de som klickar på mina reklamannonser här på bloggen, TACK! Och ni som inte gör det; jag skulle bli väldigt glack och tacksam om ni gjorde det. Betyder mer än vad ni tror med de där små klicken.
 
I owe you!

Topp tre just nu

Här är tre låtar jag lyssnar mycket på nu. Hoppas ni gillar!
 
 
 
 

Euphoria

Älskade detta numret, så himla fint. Låten börjar typ 0:40!
 

Flyt?

Jag har ju sökt, sökt och sökt jobb i ett halvår nu och det verkar börja lossna nu sisådär sex månader senare. Men bättre sent än aldrig eller? Jag ska på en intervju på måndag kl 10.00 och en annan på onsdag kl 14.00! Två intervjuer inom beloppet av en vecka är mer än vad jag har åstakommit under ett halvår, sjukt. Jag hoppas att jag får något av dessa jobben, eller båda för den delen, så fort som möjligt så jag kan börja tjäna lite pengar. Får se vad som händer inom den närmsta framtiden med jobb och Turkiet.
 
Ett tips till er som vill ha ett jobb och söker som dårar (!): Fortsätt att sök på annonser som du hittar på internet och sådär men RING RUNT OCH GÅ OMKRING OCH FRÅGA. Kan ju säga att jag fått typ noll svar från alla de företag som jag har mailat till och skickat mitt CV till som jag har hittat via arbetsförmedlingen.

Planering

Jag håller på att planera och räkna ut hur jag ska få ihop det i sommar och höst med pengar, studier och Turkiet. Det är ett svårt pussel men allt går om man vill! Tänkte skriva ner min "plan" (som dessutom inte är komplett) här på bloggen, kanske mest för min egna skull.
 
- För det första så åker jag nog ner i början/mitten av maj (om jag inte får jobb). Sen om det är möjligt och om jag får ihop det skulle jag vilja stanna till januari. Det blir alltså runt 8 månader jag kommer att vara där i så fall.
- Jag har ansökt till en distanskurs som heter Turismvetenskap, Turism idag som börjar den 10 juni och slutar den 25 augusti (tror jag). Sen kommer jag att ansöka till en kurs som heter Introduktionskurs i turkiska språk. Den börjar den 2 september och slutar den 8 december. Jag försöker att hitta en 7,5 kurs att läsa under hösten tillsammans med kursen i turkiska för att kunna få fullt bidrag och lån från csn.

Ska räkna mycket mer på detta såklart, kommer förmodligen att lägga upp en budget inom kort!

Ny vecka, nystart

Från och med idag ska jag träna på gymmet tre dagar i veckan och skippa skräpmat och snacks alla dagar i veckan förutom en. Nu blir det förändring!
 
Bokade precis tre pass; zumba, MRL och body toning. Känns bra att ha de bokat och klart så kan man inte smita undan, hehe.
 
Summer 2013 here I come!

En lördagskväll

Idag så ska jag och Nelly in till centrum och lyxa till det med middag på Taras (en turkisk restaurang för er som inte visste). Efter maten blir det bio. Vi ska se Beautiful Creatures, hoppas den är bra!
 

Min profilbild

Välkommen till min blogg! Mitt namn är Emmy och jag kommer från Lindome som ligger två mil söder om Göteborg. Skriver mycket om Turkiet, min vardag, tankar och upplevelser. Träffade min kärlek i Turkiet sommaren 2012 och har sedan dess spenderat ett år i turistorten Alanya. Flyttade tillbaka till Sverige i början på 2014. Vill ni komma i kontakt med mig så kommentera här på bloggen eller skicka ett mail!

Mail: emmythornelof@live.se
Instagram: emmythornelof