Lektionsplanering i svenska årskurs 2-3

Under min första VFU-period under min andra termin på lärarprogrammet höll jag i två svenskalektioner. Tänkte dela med mig av min lektionsplanering och hur det gick här för er som är intresserade! :)

Såg att texten är lite konstig i formatet, det för att jag har kört copy/paste direkt från ett odt-dokument.
 
 

Lektionsplanering och genomförande


Min LLU ser gärna att jag håller i en lektion som behandlar berättelseskrivning då hon tycker att eleverna behöver öva på just denna typ av text. Jag har planerat lektionen på egen hand och sedan fått grönt ljus av min LLU. Lektionen kommer att bestå utav tre olika moment där varje sådant kommer att inledas med att jag visar en tecknad, sagolik bild via projektorn. Varje bild kommer att vara ledande vid varje moment. 

Eleverna kommer att få diskutera bild och text, lyssna på en kort saga samt skriva en saga på egen hand. Jag har under min planering sett till kursmålen i svenska för elever i årskurs 1-3. Jag har inspirerats av arbetsmetoden cirkelmodellen som presenteras i Gibbons (2012). Jag vill att eleverna ska få ett konkret exempel på hur jag vill att de ska göra uppgiften, som är att skriva en egen saga, innan de försöker på egen hand. Jag tror att exemplet kan fungera både som inspirations- och kunskapskälla och i sin tur skapa en trygghet hos eleverna. Trygghet är något som jag anser vara A och O i ett klassrum och i samband med elevers lärande.

Moment 1:

Jag har tänkt att börja lektionen med att visa klassen en bild via projektorn så att alla kan se den tydligt. Klassrummet är nedsläckt för att skapa en stämning och miljö som passar dagens ämne som är fantasi och sagor. De ska sedan få berätta vad de ser på bilden, vad de tror har hänt innan bilden ”tagits”, vad som händer i bilden, vilka är personerna på bilden, och vad som kommer att hända sedan etc. På så sätt tror jag att jag kommer att få igång deras fantasi samtidigt som de kan finna inspiration i diskussionen.

Kursmål som uppfylls under detta moment (Skolverket, 2011):

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

 

Moment 2: 

Efter 20-30 minuter tänker jag att vi övergår till moment nummer två. Jag kommer då att visa bild nummer två. Jag förklarar för eleverna att jag först har tittat på bilden och sedan skrivit en egen saga baserad på vad jag såg på den. Jag kommer sedan att läsa upp sagan som jag har skrivit. Detta momentet gör jag för att förtydliga kommande uppgift, att helt enkelt ge dem ett exempel på hur jag vill att de ska tänka när de genomför den. Jag ställer även frågor till dem angående min saga efter att jag läst upp den. Hur började sagan? Vad hände i mitten? Förstod man att sagan slutade där eller förväntade man sig mer? Hur passar sagan och bilden ihop?

Min saga som jag skrivit inför moment nummer två:

Flickan och svalan
Det var en gång en väldigt väldigt liten flicka som bodde i ett stort vitt slott vid en sjö. Hon hade brunt hår och en alldeles egen svala som hon fick av sin mamma när hon var liten. De var bästa vänner redan från första dagen de träffades. En dag när flickan vaknade var svalan spårlöst borta. Inte ett spår någonstans. Hon letade igenom hela slottet, varenda liten vrå, utan framgång. Vart kunde hennes trogna vän ha tagit vägen? Efter många timmars letande gav hon upp. Flickan gick med sorgsna steg ner till sjön och satte sig på en sten vid strandkanten. Plötsligt hördes det ett fågelkvitter. Kunde det verkligen vara sant? Ljudet tycktes komma närmre och nu kunde hon se konturerna av något som kom flygandes emot henne i en rasande fart! Det var hennes saknade vän som kom tillbaka. Han hade något i munnen. En blomma till henne. Tänk att hon hade oroat sig så i onödan! Svalan satte sig på flickans axel och de blickade ut över sjön tillsammans. Vad skönt. Nu var allt som vanligt igen.

 

Kursmål som uppfylls under detta moment (Skolverket, 2011):
• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

 

Moment 3:
Nu är det dags att visa bild nummer tre som också är den första delen i det sista momentet under den här lektionen. Jag kommer att förtydliga ytterligare en gång när de fått se bilden att jag vill att de använder sin fantasi. Jag påpekar också att jag vill att de tänker på att sagan ska ha en inledning ett problem och en lösning. Del två i detta moment kommer att vara mitt ”mål” med denna lektion. Nu ska de få skriva en berättelse på egen hand. Jag och min LLU kommer givetvis att finnas som stöd och hjälp till de som behöver.

 

Kursmål som uppfylls under detta moment (Skolverket, 2011):
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad

och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och

göra förtydliganden.

Handstil och att skriva på dator.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken

samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

 

Hur gick det? 

Jag höll denna lektion vid två olika tillfällen. Vid det första tillfället var jag hos mina 2:or. De tre momenten gick precis som planerat och eleverna svarade mycket bra på den metod jag valde att undervisa utifrån, d.v.s en variant på cirkelmodellen. De förstod fort vad och hur de skulle göra, var lyhörda och intresserade. Det var knäpptyst i klassrummet under hela det tredje momentet och alla verkade vara inne i sin fantasivärld. Många av eleverna ville inte sluta att skriva när lektionen tog slut. Det gjorde mig jätteglad!

Vid det andra tillfället gick det lite mindre bra. Denna gång var jag var hos mina 3:or som jag har tillbringat mestadels av min tid med under dessa två veckor. Varför gick det inte riktigt som planerat då? För det första så var denna lektionen tio minuter kortare än vid det tillfället då jag genomförde min lektion med 2:orna. För det andra så tog det fem minuter innan alla eleverna hade kommit tillrätta och hade fokus på mig. Det var det sista lektionstillfället för dagen och de hade haft vikarie under föregående lektioner samma dag. Och för det tredje så var inte min LLU närvarande under det första momentet. Trots att ljudnivån var för hög, främst under just det första momentet, så tyckte jag att även tredjeklassarna svarade bra på metoden jag använde. De tyckte att det var roligt och förstod uppgiften fort och bra. Under det tredje momentet var koncentrationsnivån i klassrummet hög. Eleverna kämpade och knåpade med sina sagor. De blev till och med besvikna när de var tvugna att sluta skriva. Det jag lärde mig under detta lektionstillfälle var vad mina största svagheter var. Jag måste ha mer pondus och vara mer bestämd.Något som jag är säker på kommer att komma naturligt och utvecklas under mina VFU-perioder.

 

 

De tre bilderna jag använde mig av under min lektion:

Bild 1 – bilden som vi diskuterade i första momentet

 

 Bild 2 - bilden som jag skrev en saga till

 

Bild 3 – bilden som de fick skriva en egen saga till

 

 

Referenslista

 

Gibbons, P., (2012). Stärk språket stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande

arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Uppsala: Hallgren & Fallgren.

 

Skolverket, (2011). Läroplan för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolan. Hämtad 2015-01-28 från file:///C:/Users/Emmy/Downloads/pdf2575%20(5).pdf

 

Äntligen

Vår UT-ansökan registrerades den 13/2 så nu är processen igång! Måtte detta gå hyfsat fort nu så att vi slipper vänta i 14 månader...

Min profilbild

Välkommen till min blogg! Mitt namn är Emmy och jag kommer från Lindome som ligger två mil söder om Göteborg. Skriver mycket om Turkiet, min vardag, tankar och upplevelser. Träffade min kärlek i Turkiet sommaren 2012 och har sedan dess spenderat ett år i turistorten Alanya. Flyttade tillbaka till Sverige i början på 2014. Vill ni komma i kontakt med mig så kommentera här på bloggen eller skicka ett mail!

Mail: emmythornelof@live.se
Instagram: emmythornelof